Faculty Staff
 

 

Yasemin DEMİRER

Fakülte Sekreteri
ydemirer@yildiz.edu.tr
Dahili: 2769 

 
     

 

Zeynep Feryal ATAMAN

Dekan Sekreteri
fyener@yildiz.edu.tr
Dahili:2765

Sibel ÖZTELLİ

Bilgisayar İşletmeni
scoban@yildiz.edu.tr
Dahili:2771

Esra ATAV

Bilgisayar İşletmeni
eaktas@yildiz.edu.tr
Dahili:2770

     

 

Dilek KEKEÇ BULAMA

Muhasebe
dkekec@yildiz.edu.tr
Dahili:2880

Ramazan BALTA

Yazışmalar Organize

rbalta@yildiz.edu.tr
Dahili:2771

Mustafa SAKIN

Taşınır Kayıt Kont.Yetkilisi

msakin@yildiz.edu.tr
Dahili:2772

     

 

İsmail KARA

Bilgisayar İşletmeni
ikara@yildiz.edu.tr
Dahili:2770

Zeynep AYDIN

Muhasebe
zeynepa@yildiz.edu.tr
Dahili:2880

Doğan IŞIK

Staj Birimi
dogani@yildiz.edu.tr
Dahili:2956