Misyon ve Vizyon

 

FAKÜLTEMİZİN MİSYONU:


Misyonumuz; ulusal ve uluslararası düzeyde I. ve II. Öğretimde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim vererek, sanayinin teknik, idari ve ar-ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetisine sahip, ufku geniş mühendisler yetiştirmektir. Evrensel ölçütler için; toplumumuzun ve insanlığın yararına çalışan, araştıran, sonuçlarını teknolojiye dönüştüren öncü bir Fakülte olmaktır.


FAKÜLTEMİZİN VİZYONU:


Vizyonumuz, teorik ve pratik bilgilerin elde edilmesi, bu bilginin kullanılabilmesi, sistemleri tanıyıp yeni sistemler oluşturabilme yeteneğinin geliştirilmesi, öğrencilerin toplumsal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesini sağlamak amacını güden mühendislik eğitimi vermektedir.