Dekanlık
 

 

 

DEKAN V.

PROF. DR. AHMET KOYUN

 

DEKAN YARDIMCISI

PROF. DR. ALİ FUAT GÜNERİ

 

DEKAN YARDIMCISI

DOÇ. DR. ORHAN ÇAKIR

 
 

FAKÜLTE SEKRETERİ

OSMAN AVŞAR