Hizmet Süreçleri

Fakütemiz tarafından verilen Endüstriyel Hizmetlere ilişkin süreç aşağıda belirtilmiştir.

 

 • Döner Sermaye kapsamında hizmet almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar taleplerini Dekanlığa iletirler. Görevli personel tarafından süreç başlatılmış olur.
 •  
 • İlgili talep, Dekanlık tarafından ilgili Bölüme iletilir.
 •  
 • Talep edilen hizmeti yapacak kişi yada komisyon ile hizmet bedeli belirlenerek Fakülte Yönetim Kuruluna gönderilir.
 •  
 • Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde görevlendirme kararı alınır.
 •  
 • İş tamamlandıktan sonra rapor hazırlanarak, hizmet bedelinin Döner Sermaye hesabına ödendiğine ilişkin dekont ile Dekanlığa gönderilir.
 •  
 • Dekanlık tarafından uygun görülen raporlar ilgililere ve arşivlenmek üzere Dekanlıkta görevli personele teslim edilir.
 •  
 • Bir sonraki adımda gelir dağılımına ilişkin FYK kararı Döner  Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilerek işi yapan öğretim elemanlarına ödeme yapılır.

 

Bilgi için : 0212 383 22 70    Fax: 0212 383 30 24